ประกาศผลรางวัล การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 34” รอบ Supervisor