ประกาศผลรางวัล การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37” รอบ Supervisor