Natural Meditation Camp (พัฒนาวัด)_ใต้

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

สถานที่จัดกิจกรรม : วัดวิมลคุณากร ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. ถึง 11 ก.พ. 61