"ค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย | ( Happy Meditation Camp Thailand Online )" รุ่นที่ ๕ ผ่านทาง Zoom Application | โครงการเสริมทักษะความสุข สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ "Happy Mindfulness"
ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. ถึง 19 ก.ย. 64
หมดเวลา สมัครแล้วค่ะ